We have extensive databases of translators, linguists and other professionals

We have extensive databases of translators, linguists and professionals who are undergoing regular testing. For example medical translations require different translators and advisors than software translations. However, you can be sure we will create a team of the most suitable specialists for your translation.

Technical translations and interpretations place high demands not only on the linguistic knowledge of the translator but also on his knowledge in given field. In order to ensure high quality of translation, we will provide professional proofing for you which includes check of terminology used in the translation. The goal of this process is to ensure flawless usage of terminology and appropriate usage of technical expressions.

During technical translations it is important not only to use correctly professional terminology but also to ensure its uniformity. We offer array of tools to ensure uniform terminology, each project is assessed individually and an optimal solution is offered subsequently.

Sjednocená odborná terminologie

 

Odborná korektura, zajišťující správné použití terminologie, je nezbytnou součástí překladu. Proto dbáme na to, aby naše databáze zahrnovala nejen kvalitní překladatele, ale také specialisty v daném oboru.

Náš zkušený projektový tým se postará o bezchybný průběh realizace vašeho projektu. Odpovědný projektový manažer určí závaznou terminologii i styl a zajistí jejich distribuci mezi jednotlivé členy překladatelského týmu.Dalším nástrojem k dosažení jednotné terminologie je extrakce a následný import standardně používané oborové terminologie do překladových nástrojů, či využití terminologického slovníku (glosáře).

Extensive database

we have an extensive database of translators, linguists and specialists.

Project management

experienced project managers will take care of the complete management of your project. Thanks to experience from many technical projects we offer efficient services and proven procedures

Consistency of terminology and style

We ensure precise adherence to established style of company’s communication as well as style technical terminology.

Technical equipment

To achieve uniform terminology we use the most modern tools, such as software CAT tools.